Ambasadorzy csr

Chcesz się rozwijać?

 • Jesteś studentem/ką (I lub II stopień) do 26 roku życia?
 • Interesujesz się CSR i chcesz poszerzać swoją wiedzę z tego zakresu?
 • Działasz (lub chcesz działać) przy dowolnej organizacji studenckiej?
 • Lubisz występować publicznie i chcesz doskonalić się w autoprezentacji?
 • Chcesz aktywnie budować swoją sieć networkingu?

Zostań Ambasadorem CSR! Ambasadorzy:

 • biorą aktywny udział w projektach LOB oraz wspierają jej partnerów
 • prowadzą warsztaty i prelekcje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu
 • spotykają się z praktykami i teoretykami zawodowo zajmującymi się CSR
 • budują sieć zawodowego networkingu w świecie CSR i nie tylko
 • mają kontakt z osobami, które wprowadzały CSR na polski rynek
 • mają okazję spotkać się z twórcami polskich start up, których podstawą działań są zasady CSR
 • zdobywają nowe umiejętności niezbędne na rynku pracy
 • wspierani są przez doświadczonych Mentorów (Ambasadorów poprzednich edycji programu) 

 

Uwaga! Przedłużony termin zgłoszeń – do 16 stycznia 2018 r.

 

Aby zgłosić się do programu:

 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy (xls)  lub formularz online
 • Do formularza zgłoszeniowego dołącz swoje aktualne CV
 • Przygotuj 4-slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces (np. w programie PowerPoint)
 • Komplet dokumentów należy przesyłać do 16 stycznia 2018 roku na adres: marta.gorska@fob.org.pl

 

Istotne informacje:

 • Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w arkuszu kalkulacyjnym (np. formacie xls  nie w pdf!) lub skorzystać z formularza online
 • Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymają Państwo potwierdzenia przesłania aplikacji, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 627 18 71 (Miłosz Marchlewicz, Liga Odpowiedzialnego Biznesu)
 • Ambasadorzy CSR wybierani są na rok akademicki 2017/2018.
 • W tegorocznej edycji programu Ambasadorów CSR nie mogą brać udziału Alumni LOB.
 • Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
 • Dofinansowujemy koszty dojazdu na spotkania Ambasadorów CSR, zapewniamy nocleg (z soboty na niedzielę) i wyżywienie (dojazd dofinansowany w 50% przez LOB – druga klasa PKP z uwzględnieniem zniżek studenckich).
 • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 18 stycznia.

 

Uczestnikom programu oferujemy:

 • bezpłatny udział w jedynym tak prestiżowym programie dot. CSR skierowanym do studentów i studentek w Polsce
 • bieżące informacje o praktykach/stażach w firmach wdrażających ideę społecznej odpowiedzialności biznesu
 • udział w licznych szkoleniach, warsztatach, projektach dotyczących CSR
 • kontakt ze światem biznesu, polityki, organizacji pozarządowych i studenckich z całej Polski
 • nowe znajomości ze studentami i studentkami zainteresowanymi tematyką CSR
 • płatny staż w Forum Odpowiedzialnego Biznesu lub firmie partnerskiej LOB, atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz możliwość bezpłatnego uczestnictwa w wydarzeniach FOB dla najaktywniejszych Ambasadorów CSR!

 

Do zadań Ambasadora należy:

 • uczestnictwo we wszystkich spotkaniach (warsztatach) przewidzianych w programie Ambasadorów CSR  (zobacz kalendarz)
 • przeprowadzenie 2-3 warsztatów na temat odpowiedzialnego biznesu w szkołach średnich w swoim regionie
 • organizacja indywidualnego projektu edukacyjnego o CSR w swoim środowisku lokalnym (dowolna forma)
 • monitorowanie lokalnego rynku CSR
 • reprezentowanie LOB podczas wydarzeń dot. CSR w swoim regionie