Kontakt

Koordynatorka programu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu

Marta Górska
marta.gorska@fob.org.pl
m: +48 512 576 620
t: +48 22 627 18 71

Rekrutacja, patronaty, promocja

Miłosz Marchlewicz
milosz.marchlewicz@fob.org.pl
t: +48 22 627 18 71

Adres korespondencyjny

Liga Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/20
00-031 Warszawa
lob@lob.org.pl