Kontakt

Koordynatorka programu
Liga Odpowiedzialnego BiznesuMarta Górska
marta.gorska@fob.org.pl
m: +48 512 576 620
t: +48 22 627 18 71

Adres korespondencyjnyLiga Odpowiedzialnego Biznesu
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
lob@lob.org.pl