LOB
dla studenta

Come togetheR

Koordynator projektu: Hanna Żywiołowska, Aiesec UW, Warszawa

Celem projektu jest promowanie CSR na UW.

Elementy projektu:

- seminarium dla przedstawicieli około 20 firm sektora MŚP z Warszawy i okolic, które będzie okazją do zapoznania się lub poszerzenia swojej wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu - 19 XII 2006

- 2 dniowa konferencja dla studentów, na której będą mogli oni zapoznać się bliżej z omawianą strategią - 19-20 V 2007

- Dni CRu, podczas których chętni studenci wezmą udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych na temat Odpowiedzialnego Biznesu - III lub IV 2007