LOB
dla studenta

CR - Leading beyond the horizon

Koordynator projektu: Anna Talipska, Aiesec UMK Toruń

 

 

Projekt jest skierowany do przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego oraz studentów. Ma na celu pokazać etykę jako klucz do zrozumienia biznesu i społeczeństwa, uwydatnić wewnętrzny CSR (skierowany do pracowników) jako drogi do zrównoważonego rozwoju i pomyślnej przyszłości firmy.

 

Elementy projektu:

 

- seminarium dla firm zainteresowanych tematyką odpowiedzialnego biznesu - 11 XII 2006

- konferencję na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania skierowaną do studentów przy udziale przedstawicieli przedsiębiorstw realizujących ideę CSR, profesorów UMK i praktykantów - 18 IV 2007

- program praktyk dla studentów z zagranicy