LOB
dla studenta

CSR: Sharing the Wealth: Corporations Making a Global Impact

CSR: Sharing the Wealth: Corporations Making a Global Impact (IAAS European Directors Meeting and General Assembly, Poland 2006/2007)

 

Koordynator projektu: Magda Dzięgielewska, IAAS, SGGW, Warszawa

 

To kilkudniowe spotkanie liderów stowarzyszenia IAAS ma przybliżyć ideę CSR studentom z całego świata. W czasie jego trwania odbędzie się cykl warsztatów i dyskusji panelowych polskich liderów