LOB
dla studenta

Pomorskie Spotkania Biznesu

Koordynator projektu: Adrian Kwiatkowski, KN Strateg, UG, Gdańsk

 

 

Pomorskie Spotkania Biznesu są jedną z nielicznych inicjatyw na Pomorzu promujących wiedzę i jej stałe podnoszenie. Celem imprezy jest promowanie idei przedsiębiorczości oraz prezentacja biznesowych osiągnięć przez pryzmat najbardziej dynamicznych firm w Polsce.

 

Pomorskie Spotkania Biznesu to specjalne wydarzenie z liderami polskiego biznesu, możliwość spotkania i integracji z przedstawicielami czołowych polskich firm, wyznaczających nowe standardy prowadzenia biznesu, tworzących filary polskiej gospodarki oraz napędzających jej koniunkturę. Zwracamy także uwagę na szeroko pojmowaną etykę oraz społeczną odpowiedzialność, stanowiące poważne wyzwanie dla współczesnego biznesu.