LOB
dla studenta

Poszerzamy nasze Horyzonty

Koordynator projektu: Olga Stobiecka-Rozmiarek, Stowarzyszenie Horyzonty YEU Poland, Poznań

 

Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży ze świetlic terapeutycznych na terenie Poznania. Ma on być kontynuacją doświadczeń ze współpracy z dziećmi z domu dziecka w Mostach pod Szczecinem. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl warsztatów artystyczno

- edukacyjnych (od szeroko pojętej sztuki po lekcje języka obcego i korepetycje z wybranych przedmiotów).

Projekt ma być realizowany pod okiem doświadczonych facilitatorów z naszego stowarzyszenia wraz z grupą wolontariuszy. Jedną z grup wolontariuszy mają stanowić pracownicy współpracującej przy projekcie firmy (w ramach wolontariatu pracowniczego).