LOB
dla studenta

Raport "Etyka w Biznesie"

Koordynator projektu: Małgorzata Chlebek, OIKOS, SGH, Warszawa

 

Przeprowadzone w semestrze letnim badanie ankietowe na SGH miało na celu sprawdzenie poziomu wiedzy studentów tej uczelni na temat CSR oraz oceny tego typu działalności firm. Dodatkowo badano możliwości zdobycia wiedzy z tego obszaru w ramach zajęć oraz zapotrzebowanie studnetów na taką wiedzę. Uzyskane wynki mają zostać zanalizowane i opracowane w formie raportu, który zostanie następnie opublikowany.

TYFASD ("Tell Your Faculty About Sustainable Development") Ta publikacja przedstawiać będzie analizę programu dydaktycznego SGH pod kątem obecności w nim treści zrównoważonego rozwoju, a następnie istniejąca sytuacja oceniona będzie w perspektywie możliwej realizacji strategii "The Actor Model"(Assess, Consolidate,Tell, Operate, Review). Opracowanie to będzie głosem studentów SGH w Warszawie w międzynarodowej dyskusji na temat wprowadzenia elementów wiedzy o zrównoważonym rozwoju do programów dydaktycznych uczelni wyższych.

Oba powyższe opracowania zostaną udostępnione firmom i instytucjom, aby zachęcić je do kontynuowania lub podejmowania działań w sektorze CSR.