LOB
dla studenta

Respect

Koordynator projektu: Kaja Kamińska, Aiesec AE Wrocław

 

Projekt nastawiony jest na przekazywanie i propagowanie wiedzy na temat odpowiedzialnego biznesu wśród studentów poprzez cykl szkoleń, warsztatów i wydarzeń organizowanych na Akademii Ekonomicznej, co ma na celu zachęcić studentów do odpowiedzialnego działania. Projekt skierowany jest również do firm, które chcą wdrożyć ideę CSR. Elementy projektu:

- Dzień Odpowiedzialnego Biznesu - 19 XII 2006

- dyskusje na temat CR - XII 2006 i I 2007

- zbiórka zabawek dla domu dziecka na święta - akcja "Student też działa odpowiedzialnie" - 4-15 XII 2006

- praktyki w obszarze CSR dla studentów z zagranicy