LOB
dla studenta

Spotkanie mediów

Koordynator projektu: Michał Krzak, Stowarzyszenie Manko, AE Kraków

 

Istotą projektu jest zebranie dziennikarzy z Małopolski i dyskusja na temat odpowiedzialnego biznesu. Spotkanie skierowane będzie do ok. 20 dziennikarzy, którzy przy kawie będą omawiali jeden z trzech tematów (do decyzji):

1. Odpowiedzialny biznes w Małopolsce - co robią firmy w tym zakresie?

2. Media to też firmy, czy działają odpowiedzialnie?

3. Edukacyjna rola mediów w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Podstawowym celem projektu jest zwrócenie uwagi mediów na tematykę odpowiedzialnego biznesu w Małopolsce. Priorytetem jest pokazanie, że zadaniem mediów jest, oprócz krytyki, prezentowanie dobrych praktyk.