LOB
dla studenta

wortal EtykaBiznesu.pl

Projekt realizowany przez KN SCR-tywni z Uniwersytetu Łódzkiego

 

Projekt ma na celu przygotowanie interaktywnego narzędzia wspierającego proces edukacji studentów i pracowników naukowych zainteresowanych problematyką etyki i odpowiedzialności w biznesie.Portal będzie swojego rodzaju skarbnicą wiedzy o tym obszarze. Jego zadaniem będzie także promowanie i wspieranie działalność polskich kół studenckich zajmujących się tą tematyką, ma stanowić pomost wymiany doświadczeń pomiędzy nimi. Portal będzie promował również dorobek naukowy UŁ i Wydziału Zarządzania w tym obszarze.Najważniejszym efektem będzie popularyzacja odpowiedzialności i etyki w biznesie wśród studentów oraz kadry naukowej oraz wzrost zainteresowania badaniami w tym zakresie..