LOB
dla studenta

Festiwal Przedsiębiorczości BOSS

Koordynator: Bogna Kietlińska (Studenckie Forum Business Centre Club)

Termin: marzec/ kwiecień 2008

 

To innowacyjny projekt skierowany do szerokiego grona studenckiego, który odbywa się w całej Polsce, we wszystkich regionach SF BCC w tym samym czasie (na przełomie marca i kwietnia). Podczas całego tygodnia odbywają się spotkania z biznesmenami, szkolenia - z ekonomii, umiejętności „miękkich” menadżerskich, wiedzy na temat działalności gospodarczej, debaty nt przedsiębiorczości i biznesu. Celem Festiwalu jest promowanie wśród studentów cech przedsiębiorczych i pokazanie roli wiedzy ekonomicznej w życiu codziennym oraz jej jak najbardziej efektywnego wykorzystania. Dodatkowo podczas Festiwalu chcemy propagować odpowiedzialne postawy i zachowania zarówno biznesu jak i konsumentów.