LOB
dla studenta

Odpowiedzialna firma - odpowiedzialny pracownik

Koordynator: Ela Żurawska (współpracownik Forum Młodych Lewiatan - region Lublin oraz Koła Naukowego Ekonomistów UMCS, Lublin)

Termin: kwiecień 2008

 

Projekt zakłada zorganizowanie całodniowej konferencji skierowanej do studentów i wprowadzającej w zagadnienie odpowiedzialnego biznesu. Jej głównym celem jest podniesienie świadomości studentów w zakresie społecznej odpowiedzialności, rozumienia mechanizmów działania tej idei, a także przybliżenie korzyści jakie ze sobą niesie. W skład konferencji wchodzą:

- dyskusja panelowa „Co społeczna odpowiedzialność biznesu może przynieść pracownikom?”

- Forum Dobrych Praktyk – podczas którego zaproszone firmy i organizacje zaprezentują realizowane przez siebie dobre praktyki w zakresie odpowiedzialnego biznesu

- warsztaty poświęcone wybranym aspektom odpowiedzialnego biznesu

 

Więcej o projekcie na www.fmlewiatan.pl/lublin