LOB
dla studenta

Odpowiedzialny Menedżer

Koordynator: Karol Mielniczek (Koło Naukowe „Strateg”, Uniwersytet Gdański)

Termin: marzec – kwiecień 2008

 

To konkurs poświęcony tematyce odpowiedzialnego biznesu skierowany do uczniów szkół średnich. Po przeprowadzeniu dla nich warsztatów zaznajamiących z ideą, kilkuosobowe zespoły licealistów mają za zadanie przygotować prezentację będącą rozwiązaniem zadania konkursowego, którą następnie przedstawiają przed komisją.

Więcej informacji na stronie www.odpowiedzialnymenedzer.org