LOB
dla studenta

Poznaj CSR

Koordynator: Darek Łoniewski ( ESTIEM – European STudents of Industrial Engineering and Management, Grupa Lokalna Warszawa, Politechnika Warszawska)

Termin: marzec – kwiecień 2008

 

Celem projektu jest zapoznanie studentów z ideą Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz udostępnienie im wiedzy na temat metod jej wdrażania, jakie stosują znane przedsiębiorstwa. Zajęcia odbywałyby się na Wydziale Inżynierii Produkcji PW w formie prezentacji, wykładów lub warsztatów. Planowane jest również uruchomienie punktu informacyjnego.