LOB
dla studenta

Razem zdziałamy więcej - o współpracy 3 sektorów w projektach młodzieżowych 

Sektor publiczny, prywatny i pozarządowy - wydaje się, że te trzy elementy razem tworzą Trójkąt bermudzki, w którym młodym organizatorom projektu łatwo się zagubić. Jednak przy dobrym zarządzaniu projektem dzięki współpracy wszystkich trzech sektorów można wiele osiągnąć. Cele konferencji to:

- zachęcenie przedstawicieli sektora pozarządowego oraz prywatnego i publicznego do budowania partnerstw ułatwiających realizację projektów młodzieżowych

- przeanalizowanie trudności jakie młodzież napotyka w czasie realizacji swoich projektów, próbując nawiązać współpracę z sektorem I i II

- przedstawienie dobrych praktyk współpracy między sektorami