LOB
dla studenta

Równanie

Koordynatorka: Magda Andrejczuk (Studenckie Koło Menedżerów, Uniwersytet w Białymstoku)

Termin: grudzień 2007 – kwiecień 2008

Projekt „Równanie” dotyczy szerokich aspektów dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność oraz karalność na rynku pracy. Poprzez warsztaty, akcje promocyjne, prezentacje oraz spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie ma uwrażliwić społeczność studencką na tego typu problemy oraz wypracować w niej dobre praktyki jako przyszłych pracowników oraz pracodawców. Końcowym efektem projektu będzie stworzenie raportu dotyczącego dyskryminacji w miejscu pracy w województwie podlaskim, który zostanie opracowany na podstawie badań przeprowadzonych wśród pracodawców, pracowników oraz poszukujących pracy.