LOB
dla studenta

Aktywizacja i promocja idei CSR wśród dziennikarzy województwa podlaskiego

Organizator: Europejska Fundacja Integracji Społecznej

Miasto: Białystok

Termin:

 

Seminarium będzie skierowane do środowiska dziennikarskiego w województwie podlaskim podczas, którego zapoznają się oni z ideą CSR. Celem seminarium jest upowszechnienie idei odpowiedzialnego biznesu w województwie podlaskim jako standardu obowiązującego w UE i Polsce oraz ukierunkowanie na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem interesu społecznego.