LOB
dla studenta

CSR i TY

Organizator: AIESEC Polska Komitet Lokalny Lublin

Miasto: Lublin

Termin: 5 maja 2009 r.

 

Projekt ma na celu dostarczenie wiedzy dotyczącej tworzenia strategii CSR, w odniesieniu do aspektów: ochrony środowiska, społeczności lokalnej, rynku i miejsca pracy oraz poszerzenie wiedzy studentów lubelskich uczelni na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.