LOB
dla studenta

Dzieląc się z innymi

Organizator: Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego

Miasto: Białystok

Termin: 28 kwiecień 2009 r.

 

Projekt edukacyjno-wychowawczy: „Dzieląc się z innymi” jest kontynuacją działań SWM w ramach projektu: „Dając cząstkę siebie innym”. Celem projektu jest rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi oraz upowszechnianie wiedzy na temat filantropii, odpowiedzialnego biznesu i wolontariatu.