LOB
dla studenta

Odpowiedzialna przedsiębiorczość – jak uczyć etycznych postaw w biznesie?

Organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Miasto: Łódź

 

W ramach projektu zostaną przygotowane 2-3 scenariusze lekcji poświęcone społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw dla nauczycieli przedsiębiorczości i wychowawców klas prowadzących lekcje tematyczne w szkołach średnich, następnie zostaną przeprowadzone zajęcia testowe.

Celem jest poznanie idei i zasad odpowiedzialności społecznej wśród młodzieży,

- uwrażliwienie na społeczne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

- wypracowanie materiałów do nauki odpowiedzialności społecznej w szkołach średnich,

- przygotowanie nauczycieli przedsiębiorczości i wychowawców klas prowadzących lekcje tematyczne w szkołach średnich (licea ogólnokształcące i licea ekonomiczne) do zajęć o tematyce CSR