LOB
dla studenta

Business Coffee&Cake

Business Coffee&Cake - czyli kameralne spotkania z praktykami CSR-u

Organizacja: Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju

Miasto: Katowice

Opis:

Cykl trzech spotkań dla studentów, praktyków biznesu oraz przedstawicieli świata dziennikarskiego. „Poprzez cykl spotkań chcemy zachęcić studentów i dziennikarzy do zainteresowania się CSR-em, Uważamy za istotne ukazanie perspektyw rozwoju kariery w zakresie CSR, zaznaczając nowoczesny i innowacyjny charakter tego typu stanowisk pracy.”

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł