LOB
dla studenta

CSR – budowanie relacji...

CSR – budowanie relacji firmy ze społeczeństwem

Organizacja: Stowarzyszenie Cognitis

Miasto: Poznań

Opis:

Zrealizowanie czterech szkoleń oraz panelu dyskusyjnego, związanych z tematyką odpowiedzialnego biznesu. Szkolenia będą dotyczyły kwestii budowania relacji firmy ze społeczeństwem, a także poszukiwania środków finansowych na realizacje działań u firm społecznie odpowiedzialnych.

CEL:

  • dostarczenie podstawowych informacji nt. odpowiedzialnego biznesu
  • budowanie pozytywnej postawy wobec CSR wśród studentów
  • uzmysłowienie roli społecznej odpowiedzialności biznesu
  • promowanie CSR

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł