LOB
dla studenta

CSR Days

Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Miasto: Poznań

Opis:

Projekt SKN CSR opiera się na 3 filarach:

Zorganizowanie Dni CSR - 2 warsztatów (jeden podstawowy, drugi zaawansowany), debaty oksfordzkiej i podwieczorku przy CSR

Przeprowadzenie badania nt. motywów podejmowania przez 10 -15 wielkopolskich MSP działań CSR.

Lobbowanie za wprowadzaniem tematyki CSR elementów społecznej odpowiedzialności do programów nauczania.

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł