LOB
dla studenta

FP BOSS w Krakowie 2010

Organizacja: Studenckie Forum BCC Kraków

Miasto: Kraków

Opis:

5 dni wypełnionych bezpłatnymi szkoleniami i szansa na rozwój dla zainteresowanych

przedsiębiorczością. Udział w Festiwalu uczy kreatywności, odpowiedzialności, daje nowe spojrzenie na otaczający świat, motywuje do samokształcenia i przejmowania inicjatywy

CEL:

  • krzewienie postaw przedsiębiorczych
  • w młodych ludziach,
  • rozwijać przedsiębiorczy potencjał młodych ludzi,
  • kształtować niezależne i odpowiedzialne myślenie,
  • wskazywać sposoby oraz środki realizacji pomysłów biznesowych i dalszej edukacji,
  • inspirować i motywować do samodzielnej i profesjonalnej działalności gospodarczej;

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 500 zł