LOB
dla studenta

Polska Akademia Młodych Liderów CSR II

Organizacja: Europejska Fundacja Integracji Społecznej

Miasto: Białystok

Opis:

Celem ogólnym projektu jest upowszechnienie idei odpowiedzialnego biznesu w województwie podlaskim wśród studentów z uczelni z województwa podlaskiego, wyłonienie i przeszkolenie młodych 15 liderów CSR, dostarczenie im rzetelnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie stosowania narzędzi CSR .

Dwu dniowe szkolenie dla 15 studentów kierunków ekonomicznych i menadżerskich (12h – 2 dni) Tematy:

- CSR podstawowe pojęcia i trendy, cechy i zadania lidera CSR

- Budowanie strategii CSR

- Współpraca między sektorowa

- Raportowanie CSR

- Dobre praktyki w Polsce i UE

- Szkolenia interpersonalne

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1240 zł