LOB
dla studenta

Tydzień społeczno- ekonomiczny

Tydzień społeczno- ekonomiczny. "Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? – o przedsiębiorczości młodych ludzi"

Organizacja: AEGEE-Poznań Fundacja "Instytut Tertio Millennio"

Miasto: Poznań

Opis:

Tydzień społeczno-ekonomiczny to trzydniowy cykl warsztatów i wykładów koncentrujących się wokół pojęcia przedsiębiorczości młodych ludzi oraz odpowiedzialnego biznesu. Każdy dzień poświęcony jest innemu zagadnieniu: kariera w biznesie, CSR i ekonomia społeczna, gospodarcze problemy krajów Trzeciego Świata.

CEL:

  • zachęcanie młodych ludzi do aktywności gospodarczej
  • zwrócenie uwagi na etyczny wymiar biznesu z uwzględnieniem katolickiej nauki społecznej
  • zaprezentowanie różnych możliwości rozwoju przedsiębiorczości

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1780 zł