LOB
dla studenta

Zainwestuj w świat - kampania

Kampania informacyjna z zakresu CSR "ZAINWESTUJ W ŚWIAT"

Organizacja: Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus”

Miasto: Poznań

Opis:

„W kampanii lokalni przedsiębiorcy zyskają dostęp do podstawowych informacji na temat CRS, idei zrównoważonego rozwoju oraz teorii interesariuszy. W wypadku ostatniego z wymienionych elementów szczególnie uwzględniona zostanie rola Osób Niepełnosprawnych stanowiących co najmniej 10% populacji. Uważamy że ta objęta wykluczeniem grupa może stanowić poważnego partnera w dialogu z zarządami firm.”

CEL:

„Aktywizacji osób niepełnosprawnych jako grupy interesariuszy wśród lokalnych przedsiębiorców i dziennikarzy. Zwrócenie uwagi społecznej na kwestie CRS i jej związek z niepełnosprawnością.

Umożliwienie podjęcia pierwszych kroków w sferze społecznej odpowiedzialności poprzez udział w projektach Stowarzyszenia aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.”

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł