LOB
dla studenta

Zielony Koszyk

O tym jak w łatwy sposób dbać o środowisko oraz jakie usprawnienia ekologiczne można wprowadzić w sklepach organizatorzy Akcji „Zielony Koszyk” będą informować klientów 15 i 16 kwietnia 2011 r.

 

Organizowana przez drużynę SIFE Uniwersytetu Gdańskiego i Koło Naukowe Strateg 3 edycja akcji obejmie swoim, zasięgiem teren Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz Rumi. Odbywać się będzie na terenie 9 sklepów, których właściciele zgodzili się przeznaczyć wcześniej zadeklarowaną kwotę pieniędzy na usprawnienia ekologiczne w swoich sklepach.

 

„Dzięki naszej akcji prowadzonej pod hasłem „Kupuj świadomie” dajemy klientom możliwość realnego udziału w wprowadzaniu ekologicznych usprawnień, które na podstawie przeprowadzonego przez nas audytu środowiskowego implementowane są w sklepach. Jest to sytuacja korzystna dla właścicieli, klientów oraz środowiska” – mówi Lider Projektu Piotr Choma

Wokół sklepów studenci oraz wolontariusze będą aktywnie promować zachowania propagujące poszanowania środowiska naturalnego dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu surowców, materiałów, wody i energii oraz zielonej konsumpcji. Klienci którzy wezmą udział w akcji zostaną nagrodzeni ekologicznymi torbami.

Patronat nad akcją objęli Prezydenci Miast Gdańska, Gdyni, Sopotu, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wojewoda Pomorski oraz Agencja Rozwoju Pomorza, co świadczy o dużym poparciu lokalnych władz dla tej inicjatywy.

Więcej informacji o akcji „Zielony Koszyk”, a także pełną listę sklepów wraz z mapą znaleźć możecie na stronie www.zielonykoszyk.org oraz na facebook.com/zielonykoszyk

Akcja „Zielony Koszyk” już 15-16 kwietnia – Zachęcamy do udziału!

Lista sklepów objętych 3 edycją akcji:

 
Lewiatan
ul. Dąbrowskiego 19
Rumia

Grosz
ul. Sztormowa 3
Gdańsk Żabianka

Agma Bis
ul. Wyspiańskiego 38/40
Gdańsk Wrzeszcz

Mediom
Słupska 28a
Gdańsk Przymorze

Dwunastka
ul. Świętojańska 120
Gdynia Centrum

Delikatesy
ul. Abrahama 51
Gdynia Centrum

Sam "13stka"
Plac Górnośląski 9-11
Gdynia Redłowo

Sieć 34
ul. Obodrzyców 55
Sopot Kamienny Potok

Delikatesy
ul. Bohaterów Monte Cassino 51
Sopot Centrum

 

mat. organizatorów

O projekcie "Zielony Koszyk"

 

 

Studenci z Uniwersytetu Gdańskiego dostrzegają problem niskiej świadomości ekologicznej wśród przedsiębiorców oraz lokalnej społeczności. Podjęli oni działania, mające na celu propagowanie działań prośrodowiskowych wpisujące się w idee biznesu odpowiedzialnego społecznie. Projekt zakłada wdrażanie usprawnień ekologicznych przez lokalnych przedsiębiorców poparte przeprowadzeniem profesjonalnych audytów ekologicznych.

 

Idea

 

Projekt Zielony Koszyk jest projektem szerzącym ideę pro-środowiskowego prowadzenia biznesu pośród Trójmiejskich przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów spożywczych oraz ideę „świadomej” i „zielonej konsumpcji” pośród społeczności Trójmiasta. Ma na celu kształtowanie pro-środowiskowych postaw wśród właścicieli sklepów oraz lokalnych społeczności konsumenckich w metropolii trójmiejskiej. W swoim założeniu ma oddziaływać dwutorowo na podnoszenie świadomości ekologicznej. Z jednej strony poprzez aktywną niekonwencjonalną edukację środowiska lokalnego, z drugiej poprzez faktyczne wprowadzanie usprawnień środowiskowych przez właścicieli sklepów spożywczych. Inspiracja na projekt Zielony Koszyk przyszła zza oceanu, z najbardziej postępowego ekologicznie miasta Stanów

Zjednoczonych - San Francisco. Tamtejsi aktywiści namawiali właścicieli sklepów do wprowadzenia usprawnień środowiskowych w swoich sklepach - drużyna SIFE Uniwersytetu Gdańskiego przeniosła projekt na polski grunt i przystosowała do lokalnych realiów.

 

Efekty

 

Efekty 1 pilotażowej edycji z 2009 roku:

 

 • 16 godzin promowania sklepu przez wolontariuszy
 • 3000 zł dodatkowego zysku właściciela podczas 2 dni akcji
 • 38% wzrost obrotów w sklepie
 • 150 rozdanych ekotoreb
 • Zmniejszenie się zużycie energii w sklepie w 260 kWh

 

Dzięki wielkiemu sukcesowi I Edycji Zielonego Koszyka Drużyna SIFE UG zdecydowała się na zwiększenie skali Projektu. Dzięki współpracy z profesjonalnym partnerem zajmującym się ekologią do II Edycji zaprosiliśmy 16 sklepów z Gdańska, Sopotu i Gdyni.

 

W II Edycji Projektu Efekty drugiej edycji z 2010 prezentują się następująco:

 

 • 16 sklepów wzięło udział w akcji
 • 250 wolontariuszy promowało projekt
 • 29 osób liczyła Grupa Projektowa
 • 1600 rozdanych ekotoreb
 • 27000 zł stanowi 10 % obrotu, które zostaną przeznaczone na usprawnienia ekologiczne
 • o 25 000 kWh zmniejszy się zużycie energii w ciągu roku przy zastosowaniu zaproponowanych usprawnień

 

Odbiorcy Projektu

 

Projekt Zielony Koszyk w swoim założeniu ma oddziaływać dwutorowo na podnoszenie świadomości ekologicznej – z jednej strony poprzez aktywną niekonwencjonalną edukację środowiska lokalnego, a z drugiej strony poprzez faktyczne wprowadzanie usprawnień środowiskowych przez właścicieli sklepów spożywczych Trójmiasta.

 

Oddziaływaniu będą poddani konsumenci dokonujący zakupów w około 10 sklepach Trójmiasta i Małego Trójmiasta Kaszubskiego oraz właściciele i personel tychże sklepów. Osoby biorące udział w akcji edukacyjno-informacyjnej będą miały możliwość wypełnienia testu wiedzy ekologicznej oraz zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi poszanowania środowiska naturalnego dzięki zrównoważonemu wykorzystaniu surowców, materiałów, wody i energii. Dodatkowo właściciele sklepów biorących udział w projekcie będą w ramach upowszechniania dobrych praktyk poprzez działanie wprowadzać wybrane usprawnienia środowiskowe do swojej codziennej działalności.