LOB
dla studenta

CSR Adventure

Organizacja: Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Miasto: Warszawa

Opis: Konkursu nt stworzenia strategii CSR i sposobu jej wdrożenia w danej firmie,

Konferencja

Cykl szkoleń prowadzone będą przez przedstawicieli współpracujących z nami organizacji

Wystawa składająca się z serii plakatów informacyjnych o CSR

Cel:

rozpowszechnienie zasad CSR; pokazanie uczestnikom, iż stosowanie się do zasad CSR przyczynia się do sukcesu firmy w długim okresie; obalenie twierdzenia, że działania CSR firm są tylko działaniami wizerunkowymi; pokazanie jak w sposób praktyczny każdy może być odpowiedzialny społecznie

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1500 zł