LOB
dla studenta

CSR Case Study 2010

Organizacja: SKN Młody Menedżer

Miasto: Bielsko-Biała

Opis:

Konkurs dla studentów

Gala finałowa – konferencja

Cel:

Pobudzenie inicjatywy studenckiej w zakresie CSR

- wyszukanie talentów dziedzinie CSR

- rozpowszechnienie wiedzy i przekazanie dobrych praktyk CSR

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 2000 zł