LOB
dla studenta

CSR Toruń

Organizacja: AIESEC Toruń

Miasto: Toruń

Opis:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości studentów i przedsiębiorców na temat odpowiedzialnego biznesu oraz zainteresowanie lokalnych przedsiębiorców tego typu działaniami.

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł