LOB
dla studenta

Myśl Ekonomicznie - Działaj Ekologicznie!

Organizacja: Szkolny Klub Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Rolniczych

Miasto: Zarzecze

Opis:

Działania:

- warsztaty dla Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości z Zespołu Szkół Rolniczych „Biznes a środowisko naturalne”

- konferencja na temat: ”Biznes dla środowiska czy to się opłaca?”

- konkurs na prezentację „Ty też masz wpływ na środowisko, w którym żyjesz”

Cel:

- kreowanie postaw dbałości o środowisko naturalne

- uświadomienie korzyści wynikających z działań pro ekologicznych dla społeczeństwa i przedsiębiorców .

- nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami w celu podejmowania przyszłychdziałań na rzecz ochrony środowiska

- kreowanie świadomego kontaktu człowieka ze środowiskiem przyrodniczym

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1800 zł