LOB
dla studenta

"Odpowiedzialni Społecznie"

Organizacja: Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego w Białymstoku

Miasto: Białystok

Opis:

Działania:

- Seminarium otwierające projekt, wykład „Społeczna odpowiedzialność biznesu i współczesna filantropia”

- Spotkania z ludźmi sukcesu odpowiedzialnymi społecznie z sektora biznesu, samorządu- liderami lokalnymi, którzy wspierają idee CSR

- Warsztaty z elementami gry symulacyjnej prowadzone metodami aktywizującymi, (10h), upowszechnianie wiedzy nt. odpowiedzialnego biznesu i filantropii.

Cel:

Celem ogólnym projektu jest upowszechnianie wiedzy nt. odpowiedzialnego biznesu, filantropii ruchu CSR, w Europie, Polsce i na Podlasiu wśród 25-osobowej grupy aktywnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł