LOB
dla studenta

Odpowiedzialność i Przedsiębiorczość...

Organizacja: Koło Naukowe Zarządzania „Behemot”

Miasto: Tarnów

Opis:

Konferencja dla studentów, wykładowców, liderów społecznych, o tematyce związanej z odpowiedzialnym biznesem.

Cel:

szerzenie i propagowanie misji odpowiedzialnego biznesu w środowiskach studentów, którzy zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą lub też prowadzą własne firmy.

Decyzja: Przyznano dotację w kwocie 1000 zł