LOB
dla studenta

Business Coffee&Cake

Organizacja: Europejskie Centrum Integracji i Rozwoju

Miasto: Katowice

Business Coffee&Cake to cykl kameralnych spotkań studentów, wykładowców oraz dziennikarzy z przedstawicielami świata biznesu. Tym, co łączy uczestników spotkań jest CSR, gdyż spotkania poświęcone są tematyce społecznej odpowiedzialności biznesu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy wszystkich uczestników na temat CSRu oraz informowanie o dobrych praktykach firm biorących udział w spotkaniach. Ponad to, poprzez podejmowanie różnorodnej tematyki, projekt służy ukazaniu wieloaspektowości CSRu oraz potencjału tkwiącego w owej nowoczesnej koncepcji biznesowej.

Pierwsza edycja Business Coffee&Cake odbyła się na przełomie kwietnia i maja w Sky Barze w Katowicach. Wówczas stronę biznesową na trzech spotkaniach reprezentowali kolejno przedstawiciele PwC, Vattenfall i Fortress. Zakres poruszanych zagadnień był szeroki, od perspektyw rozwoju zawodowego w CSR oraz kształtowania pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, poprzez aspekty ekologiczne i wiążące się z nimi źródła zielonej energii, aż po wymiar społeczny CSRu oraz ideę wolontariatu pracowniczego.

Pozytywny odbiór projektu przez uczestników spotkań, przedstawicieli firm oraz media zainspirował organizatorów, aby po raz kolejny cykl spotkań zaaranżować.

Tym razem Business Coffee&Cake przyjmuje formę czterech spotkań, które na przełomie listopada i grudnia odbywają się w Klubie Oko Miasta znajdującego się w Rondzie Sztuki w Katowicach.

Na pierwszym spotkaniu (18.11) uczestnicy mogli porozmawiać z firmami, które brały już udział w projekcie – PwC oraz Fortress. Na spotkanie zostało zaproszone także Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Wyjątkowa forma spotkania była przyczyną modyfikacji standardowego planu spotkań, co zostało pozytywnie odebrane przez uczestników spotkania, którzy podczas rozmowy z gośćmi poruszali interesujące ich zagadnienia z zakresu działań CSR wdrażanych przez firmę, przekazywali komunikat zwrotny na temat dotychczasowych inicjatyw oraz dzielili się swoimi pomysłami na nowe projekty.

Drugie spotkanie przyjęło tradycyjną formę. Podczas kameralnego spotkania z przedstawicielem ING Banku Śląskiego uczestnicy prowadzili żywą rozmowę, podczas której poza zadawaniem wielu pytań, wydawali także swoje opinie i przekazywali sugestie dotyczące przyszłych działań związanych z koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Wśród wielu tematów pojawiły się kwestie związane z Respect Index, normą zarządzania środowiskowego ISO 14001 oraz fundacją ING Dzieciom.

Na kolejnym spotkaniu gościem będzie SARE – lider e-mail marketingu w Polsce. Uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy innowacyjność firmy może wpłynąć na innowacyjność CSR? Natomiast nowością wprowadzoną przez koordynatorów projektu w przypadku tego spotkania jest sondaż, dzięki któremu uczestnicy mogli wybrać firmę, z którą najbardziej chcą porozmawiać.

Udział w projekcie weźmie również firma GES Investment Services, od której uczestnicy będą mogli czerpać wiedzę z zakresu zrównoważonych funduszy inwestycyjnych oraz odpowiedzialnych indeksów giełdowych.

Projekt realizowany jest przy partnerstwie merytoryczny i finansowym Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Pierwsze spotkanie

 

 

ECID znów zaprasza studentów oraz wykładowców na Business Coffee&Cake, czyli kameralne spotkania z praktykami biznesu oraz rozmowy o społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

W drugiej połowie listopada w Klubie Oko Miasta w Rondzie Sztuki odbędą się kolejne spotkania z cyklu Business Coffee&Cake.

 

Tym razem Business Coffee&Cake przyjmie formę czterech spotkań. Na pierwszym spotkaniu (18.11) zostaną odtworzone w pamięci sylwetki firm, które brały udział w tegorocznej wiosennej edycji projektu (w tym PwC orazFortress, jak również Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Punktem kulminacyjnym spotkania będzie burza mózgów dotycząca pomysłów na nowe inicjatywy dla każdej z firm oraz stworzenie komunikatu zwrotnego zgromadzonych gości na temat istniejących projektów.

 

Odbywające się 22.11 spotkanie z ING Bankiem Śląskim będzie poświęcone kwestiom związanym z nowopowstałym indeksem giełdowym Respect Index, fundacją ING Dzieciom oraz normą zarządzania środowiskowego ISO 14001.

 

Na spotkaniu z firmą GES Investment Services (29.11) tematem rozmowy będzą niecodzienne sposoby inwestowania w Polsce, czyli zrównoważone fundusze inwestycyjne oraz odpowiedzialne indeksy giełdowe.

 

Czwarte spotkanie z cyklu Business Coffee&Cake odbędzie się 30.11 i to każdy będzie mógł zadecydować o czym będzie się na nich rozmawiać. Wystarczy, że wejść na stronę www.ecid.org.pl i zagłosować na interesujący emat spotkania. Na stronie internetowej znajduje się również formularz aplikacyjny, który należy wypełnić w celu zgłoszenia swojej obecności*.

 

Wszystkie spotkania odbędą się w godzinach popołudniowych (od 15:00). Uczestnicy spotkań otrzymają certyfikaty.

 

Projekt realizowany jest przy partnerstwie merytoryczny i finansowym Ligii Odpowiedzialnego Biznesu.

 

* Dopiero otrzymanie potwierdzenia jest jednoznaczne z możliwością uczestniczenia w spotkaniach.

 

 

Głosowanie uczestników zakończone

 

Business Coffee&Cake II Edycja – temat czwartego spotkania już został wybrany! Wybór padł na firmę SARE – lidera e-mail marketingu w Polsce!

 

Temat spotkania został wybrany przez prawie 60 zainteresowanych osób za pośrednictwem sondażu dostępnego na stronie Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju (ECID).

 

Uczestnicy sondażu głosując i wybierając jedną z czterech propozycji wyrażali swoją opinię, z którą firmą chcą się spotkać i porozmawiać o wieloaspektowych zagadnieniach związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu.

 

Na SARE zagłosowała prawie połowa osób. "Dziękujemy wszystkim Project Menedżerom za oddanie głosu!" – mówi Łukasz Wejner, twórca Business Coffee&Cake.

 

Spotkanie z SARE odbędzie się 30.11.2010 w Oku Miasta w Rondzie Sztuki w Katowicach.

 

Business Coffee&Cake jest cyklem kameralnych spotkań studentów, wykładowców oraz dziennikarzy z przedstawicielami świata biznesu. Tym, co łączy uczestników spotkań jest CSR, ponieważ celem projektu jest wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń związanych z odpowiedzialnym biznesem.

 

Obecnie trwa druga edycja Business Coffee&Cake. Odbyły się już dwa spotkania. Na pierwszym z nich gośćmi były takie firmy jak PwC oraz Fortress. Zaproszono również Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na drugim spotkaniu z cyklu uczestnicy rozmawiali z przedstawicielem ING Banku Śląskiego.

 

Projekt dedykowany jest wszystkim chcącym poznać strategie biznesową XXI wieku, jak również osobom poszukującym odpowiedzi na pytanie, czy prowadząc firmę możliwe jest osiągnięcie równowagi między dochodowością, efektywnością, a interesem społecznym. A jak Ty myślisz? Czy możliwe jest uwzględnienie w strategii biznesowej czynników etycznych, społecznych i ekologicznych?

 

 

Więcej informacji na temat projektu oraz formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.ecid.org.pl.