LOB
dla studenta

Lublin: Nowoczesne trendy w biznesie

30 marca 2011 roku w Lublinie odbędzie się konferencja "Nowoczesne trendy w biznesie". Projekt realizowany jest przez Koło Naukowe Ekonomistów UMCS w ramach programu grantowego Pracowania Działań Lokalnych Ligi Odpowiedzialnego Biznesu. Konferencja połączona jest z konkursem dla uczestników.

 

Wydarzenie odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Auli I, przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie.

 

Więcej o konferencji na stronie: http://strategia-csr.like.pl/index.php

Przebieg konferencji:*

9.00-9.15 przywitanie uczestników konferencji (koordynator konferencji oraz Dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS)

BLOK I:

9.15-10.15 wykład „Współczesne trendy w zarządzaniu - strategia czy może plan operacyjny?” - prelekcja dotycząca skracania czasu budowania strategii przez firmy, szczególnie przez podmioty należące do sektora IT i nowoczesnych technologii (strategie niekiedy są tworzone na okres 6 miesięcy); prelegent- przedstawiciel firmy IT

10.15-11.15 prelekcja: „Strategia Błękitnego Oceanu jako metoda planowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa” - analizowanie szans i barier dla mikro i małych przedsiębiorstw, czerpanie wzorów od liderów rynkowych; prelegent - przedstawiciel PKPP Lewiatan

11.15-11.30 przerwa kawowa

BLOK II:

11.30-12.30 Dobre Praktyki CSR - przykłady stosowania i analizy dotyczące ich wykorzystywania w polskich przedsiębiorstwach - partnerzy LOB

12.30-13.30 przerwa obiadowa

13.30-14.30 debata „Co powoduje, że polskie firmy włączają CSR w swoją strategię działania?” - wszyscy prelegenci

14.30-14.45 przerwa kawowa

14.45-15.45 Narzędzia CSR w budowaniu relacji z interesariuszami

15.45-15.50 rozstrzygnięcie konkursu wśród studentów

15.50-16.00 zakończenie konferencji

*może z przyczyn obiektywnych ulec zmianie

 

INFORMACJA O PROJEKCIE

 

"Nowoczesne trendy w biznesie"

Organizacja: Koło Naukowe Ekonomistów UMCS

Miasto: Lublin

Termin: 30 marca 2011

Konferencja NOWOCZESNE TRENDY W BIZNESIE

Czyli biznes pod kątem CSR i zupełnie odmiennego podejścia do budowania strategii rynkowej

"Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny - świat okaże się kochający i przyjacielski i pomocny dla Ciebie. Świat jest tym, kim Ty jesteś."

- Thomas Dreier

To kolejne przedsięwzięcie wyróżnione w Programie Inicjatyw Lokalnych. Organizowane jest przez Koło Naukowe Ekonomistów UMCS, funkcjonujące prężnie na Wydziale Ekonomicznym UMCS.

Celem przygotowywanej konferencji jest zintegrowanie wiedzy i doświadczeń przedsiębiorców, studentów oraz pracowników naukowych w obszarze nowoczesnych metod zarządzania firmy - budowania jej strategii, pozycji na rynku oraz kreowania długoterminowego wizerunku. Szczególny nacisk zostanie podniesiony na aspekty związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

Rozważania na konferencji mają służyć pogłębieniu wiedzy uczestników o CSR- stanowiącym coraz bardziej znaczący element strategii wiodących firm polskich, która nie obejmuje wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Chcemy poprzez prelekcje ekspertów ukazać korzyści stosowania społecznie odpowiedzialnego biznesu, analizy szans rynkowych przedsiębiorstwa, wykorzystywania nowoczesnych metod komunikacji z interesariuszami przedsiębiorstwa i ciągłego skracania czasu objętego przez strategię przedsiębiorstwa.

Konferencja odbędzie się 30 marca 2011 na UMCS-sie w Lublinie. Zostanie podzielona na dwa bloki:

I. Jaki sposób współczesna firma buduje swój sukces rynkowy?

II. Budowanie biznesu poprzez społeczną odpowiedzialność

Tematami przewodnimi będą:

Strategia Blue Ocean,

Dobre Praktyki CSR,

Model rozwoju SOB

oraz inne narzędzia z zakresu CSR.