LOB
dla studenta

Odpowiedzialny inżynier

Konferencja "Odpowiedzialny inżynier" - Kraków

12 kwietnia 2011 na Politechnice Krakowskiej odbędzie się konferencja"Odpowiedzialny inżynier" na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej, sala 12, godz. 9:30-14:00

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY!

Zgłoszenia uczestnictwa (imię i nazwisko, nazwa uczelni/instytucji) i ewentualne pytania rosimy przesyłać na adres: odpowiedzialnyinzynier@gmail.com

Program

KONFERENCJA „ODPOWIEDZIALNY INŻYNIER”

Planowany program*

 

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24

Wydział Inżynierii Środowiska, sala 12

12 kwietnia 2011r.

9:15-9:45

Rejestracja uczestników

9:45-9:50

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9:50-10:00

Prezentacja działalności SKN Gospodarki Odpadami

10:00-10:30

Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Czym jest CSR?

Dobre praktyki CSR, zrównoważony rozwój – Biznes:10:30-10:55

Przedstawiciel EC Kraków S.A.

Społeczna odpowiedzialność dewizą Elektrociepłowni Kraków

10:55-11:25

Przemysław Komar, DB Schenker Sp. z o.o.

CSR i ekologia w grupie DB Schenker

11:25-11:45

Jolanta Malicka, ArcelorMittal Poland S.A.

Ekologia jako element społecznej odpowiedzialności ArcelorMittal Poland S.A.

11:45-12:05

Przerwa kawowa

Dobre praktyki CSR, zrównoważony rozwój – Organizacje pozarządowe:12:05-12:35

Magdalena Andrejczuk, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Liga Odpowiedzialnego Biznesu

12:35-13:05

dr inż. Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira

Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju

13:05-13:30

Magdalena Trojanek, Fundacja Aeris Futuro

Organizacja Zielonych Wydarzeń w Zielonym Standardzie jako element polityki CSR firmy/instytucji/organizacji

13:30-13:40

Podsumowanie konferencji

13:40

Zakończenie konferencji

* Program może ulec zmianie

 

mat. organizatorów

 

 

Organizacja: Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami

Miasto: Kraków

Konferencja skierowana do środowiska akademickiego, podczas której uczestnicy zapoznają się z ideą zrównoważonego rozwoju i CSR.

 

Cele:

  • przedstawienie dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu realizowanych przez firmy o profilu inżynierskim.
  • promocja zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem i społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw w środowisku akademickim
  • rozbudowanie wśród uczestników konferencji poczucia wspólnej odpowiedzialności za rozwój społeczny oraz stan środowiska