LOB
dla studenta

Publikacja nt. współpracy NGO z biznesem

Centrum Strategii i Rozwoju Impact opublikowało broszurę na temat współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a przedsiębiorstwami. Publikacja nosi tytuł: "Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?"

 

Broszura zawiera porady poświęcone nawiązywaniu współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Nakreśla główne wątki związane zewspółpracą międzysektorową i jej znaczeniem dla powodzenia organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu - programu edukacyjnego Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Broszura do pobrania

 

 

Łódź - publikacja nt. współpracy NGO z biznesem

 

24 maja 2011 odbędzie się spotkanie łódzkich władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

 

Uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatnie broszurę przygotowaną przez Centrum Strategii i Rozwoju Impactpoświęconą współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami.

 

24 maja 2011 Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska i Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie w sprawie współpracy administracji rządowej i samorządowej województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

Spotkanie odbędzie się w Dużej Sali Obrad Rady Miasta Łodzi, Łódź ul. Piotrkowska 104, o godz. 10.00 – 12.00.

 

Po programie przygotowanym przez organizatorów uczestnicy spotkania otrzymają bezpłatnie broszurę przygotowaną przez Centrum Strategii i Rozwoju Impact poświęconą współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami.

 

Broszura "Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami?" powstała w ramach projektu dofinansowanego przez Ligę Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Autorami poradnika są: Agata Rudnicka i Janusz Reichel.

 

Szczegóły na temat spotkania na stronie www.pomoc.lodzkie.eu. Udział w spotkaniu należy zgłaszać telefonicznie (42 664 20 06) lub mailem.

 

mat. organizatorów