LOB
dla studenta

Co sądzą poznańscy dziennikarze o społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)?

W ramach projektu "Zainwestuj w świat, zobacz, że warto zostały przeprowadzone badania ankietowe, których celem było zweryfikowanie opinii dziennikarzy na temat społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

W badaniu wzięło udział 22 dziennikarzy. Wyniki prezentowane są poniżej.

 

"ZAINWESTUJ W ŚWIAT - ZOBACZ, ŻE WARTO"

Organizacja: Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus”

Miasto: Poznań

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus” realizuje kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: ”Zainwestuj w Świat – zobacz, że warto”, współfinansowany z programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Po wielkim sukcesie pierwszej części kampanii informacyjnej „Zainwestuj w Świat”, mającej na celu zainteresowanie tematem społecznej odpowiedzialności biznesu poznańskich przedsiębiorców, przyszedł czas na kolejną część projektu, kierowanego do dziennikarzy całego powiatu poznańskiego, zainteresowanych tematem CSR i aktywizowaniem przedsiębiorców do wspólnego urzeczywistniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Niepełnosprawni stanowią bowiem 10 % społeczeństwa, tworzą jedną z największych grup dyskryminowaną na rynku pracy.

W ramach projektu Stowarzyszenie EKO SALUS chce nawiązać kontakt z dziennikarzami zainteresowanymi ideą społecznej odpowiedzialności biznesu w celu przeprowadzenia badań na ten temat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu:

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS”

60-789 Poznań, ul. Iłłakowiczówny 4/4a

Tel. (061) 843-22-10, Tel./fax (061) 843-22-11, mail: csr@ekosalus.pl

PREZENTACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU

Partnerzy i patroni projektu:

Patronat „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Poznania, pana Ryszarda Grobelnego

 

Więcej informacji tutaj