LOB
dla studenta

Bank to nie tylko finanse

16-20 maja 2011 – Wrocław

Projekt: Bank to nie tylko finanse

Organizator: Koło Naukowe Projektów Europejskich i Fundraisingu

 

Projekt polega na zorganizowaniu trzech paneli dyskusyjnych na temat działalności banków w obszarze społecznie odpowiedzialnego biznesu ( CSR). Na panele dyskusyjne zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych banków aktywnie uczestniczących w tym obszarze, którzy zaprezentują swoją działalność młodzieży licealnej i studenckiej Wrocławia. Wśród zaproszonych banków znajdą się : BZWBK; Alior Bank; BRE Bank; ING Bank; Deutsche Bank; PKO BP. Każdy panel zakłada 3 h spotkanie podczas, którego przedstawiciele banków będą prezentować swoje działania w obszarze CSR. W ramach każdego spotkania przewidziana jest dyskusja z młodzieżą oraz przerwa z poczęstunkiem. Każdy z uczestników otrzyma teczkę zawierającą: długopis, notatnik oraz materiały z banków. Na każdym panelu dyskusyjnym będą wykonywane zdjęcia, które zostaną następnie umieszczone na stronie Koła. Sala wykładowa zostanie udostępniona przez Wyższą Szkołę Bankową, a sprzęt multimedialny zostanie przygotowany przez Stowarzyszenie Absolwentów WSB.

 

Celem projektu jest popularyzacja idei społecznie odpowiedzialnego biznesu wśród społeczności licealnej i studenckiej Wrocławia. Projekt koncentruje się na działalności banków, które są liderami w tym obszarze. Panele dyskusyjne zaprezentują dobre praktyki, stosowane przez banki w ich działalności biznesowej, uwzględniające interesy społeczne i ochronę środowiska, a także uczciwe relacje z różnymi grupami interesariuszy. Efektem tych spotkań będzie zainteresowanie ideą CSR oraz podniesienie świadomości o społecznie odpowiedzialnym biznesie wśród uczestników projektu.