LOB
dla studenta

CSR – z czym to się je

6.05.2011 – projekt „CSR – z czym to się je” w Olsztynie,

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "PIONIER".

 

Warsztaty prowadził Marcin Grzybek (FOB),

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu CSR uczestników szkolenia. Wnioskując na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia, cel udało się osiągnąć.

Projekt obejmował następujące działania:

1. Promocja; internetowa w tym stworzenie profilu na portalu FB, zaprojektowanie i rozwieszenie plakatów.

2. Rekrutacja uczestników szkolenia; zamieszczenie formularza zgłoszeniowego na stronie ESER PIONIER, wybór uczestników – kryterium niski poziom wiedzy z zakresu szkolenia, motywacja.

3. Szkolenia; zakres tematyczny: dobre praktyki CSR, standard AA1000 oraz ISO 2600, szkolenie obejmie 16h prowadzonych w formie warsztatowej przy aktywnym udziale uczestników dla grupy 12 studentów UWM w Olsztynie.

4. Monitoring i ewaluacja; ankiety ewaluacyjne uczestników szkoleń, lista obecności na szkoleniach, raport ewaluacyjny projektu.

5. Kontynuacja projektu; moderowanie profilu na FB w tym zamieszczanie informacji o dobrych praktykach lokalnych przedsiębiorców. Ponadto zapewniony zostanie efekt multiplikacji dzięki udostępnieniu materiałów szkoleniowych na stronie ESER PIONIER.