LOB
dla studenta

Parasol Odpowiedzialnego Biznesu w praktyce

Zapraszamy na debatę "Odpowiedzialny Biznes - praktyka w teorii" w Icam Haus Hotel/ Al. Rejtana 1 w Rzeszowie.

17.05.2011 Parasol odpowiedzialnego biznesu w praktyce

14:00 – 16:00 Debata na temat „Odpowiedzialnego Biznesu – praktyka w teorii”

Icam Haus Hotel/ Al. Rejtana 1

Agenda debaty:

14:00 Powitanie

14:00 – 15:00 Debata

15:00 – 15:30 Dyskusja

15:30 – 16:00 Podsumowanie i zakończenie I debaty na temat CSR na Podkarpaciu

Prelegenci:

Magdalena Andrejczuk Koordynator Ligi Odpowiedzialnego Biznesu

Aneta Ziomek Dyrektor Oddziału Rzeszów BZWBK

Bożena Kwasnowska – Krok Dziennikarz Radia ESKI

Grzegorz Kolasiński Przewodniczący SSUR

Moderują: Kamila Harasik Przewodnicząca KM SSUR i Kamil Cwynar

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat zakresu CSR w firmach Podkarpackich zapraszamy.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA – zgłoszenia do uczestniczenia w debacie należy przesyłać na adres samorzad@urz.pl z dopiskiem „debata” oraz danymi kontaktowymi.

Więcej na stronie

 

.„Biznesowy Maj 2011” to przedsięwzięcie mające na celu krzewienie przedsiębiorczości wśród młodzieży a take kreującego współpracę między ośrodkami nauki i biznesu na Podkarpaciu.

Przedsięwzięcie rozpocznie się 16 maja 2011 r. a zakończy się 19 marca 2011 r. wspólnym spotkaniem i lobowaniem przedsiębiorczości na rynku lokalnym.„Biznesowy Maj 2011” to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane przezZarząd Samorządu Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.

Ideą przedsięwzięcia jest:

 

  • Włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację i rozwój młodych ludzi,
  • Stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży o funkcjonowaniu na rynku pracy,
  • Promocja CSR – jako parasol odpowiedzialnego biznesu.