LOB
dla studenta

Trzecia edycja SocialCampu - Ekonomia Internetu za nami 

19 kwietnia 2011 roku, już po raz trzeci, odbyło w Krakowie organizowane cyklicznie spotkanie organizacji pozarządowych z przedstawicielami branży internetowej SocialCamp. Spotkanie zdominowała problematyka Ekonomii Internetu, różnych metod płatności i trendów związanych z coraz większą popularnością użycia Internetu przez telefony komórkowe (tzw. „Internetu mobilnego”). Na spotkaniu omawiano przykłady praktyk odpowiedzialnego biznesu i promocji przedsiębiorczości w środowisku studenckim.

Podczas pierwszej prezentacji przygotowanej przez Macieja Chmielowskiego z Agencji Interaktywnej Krakweb.pl i Joannę Florek z Fundacji Rozwoju Gmin Polskich zaprezentowano wnioski z raportu dotyczącego badań wykorzystania marketingu internetowego w małopolskich organizacjach pozarządowych. Raport dostępny jest w całości na stronie internetowej www.badaniefundacji.pl. Maciej Chmielowski podczas swojego wystąpienia przytoczył wyniki, które obrazują stosunek pracowników organizacji pozarządowych do marketingu internetowego. Wynika z nich, że na 51 przebadanych organizacji z małopolski ponad 73% dociera do darczyńców za pomocą Internetu, a aż 96% posiada własną stronę internetową. Zamieszczone w raporcie odpowiedzi sugerują również, że respondenci uważają reklamę internetową za popularniejszą i skuteczniejszą formę promocji od reklamy umieszczanej w tradycyjnych mediach (tj. radio, prasa papierowa). W świetle tych wyników Joanna Lorek pokazała, jak ważne jest podnoszenie poziomu kompetencji pracowników trzeciego sektora w dziedzinie marketingu internetowego, aby dzięki temu wiele spośród 75 tysięcy istniejących w Polsce organizacji pozarządowych mogło zaistnieć w świadomości obywateli. Prezentację zakończyła myśl o potrzebie wypracowania w Polsce modelu finansowania szkoleń na temat marketingu internetowego dla organizacji pozarządowych. Podczas dyskusji z publicznością podniesiono problem wiarygodności przeprowadzonych badań oraz potrzebę przeprowadzenia dalszych, bardziej kompleksowych analiz trzeciego sektora w dziedzinie marketingu internetowego. Próbowano też ustalić, jak przebadać pozostałe 75% organizacji, z którymi pomimo ponawianych trzykrotnie prób nie udało się skontaktować.

W drugiej i trzeciej prezentacji zaprezentowano różne metody mikropłatności internetowych. Marek Deszczyński omówił sposób działania aplikacji SkyCash przeznaczonej do telefonów komórkowych z dostępem do Internetu. Dzięki aplikacji każda osoba z telefonem komórkowym, która zacznie używać platformy, może w prosty sposób płacić za niedrogie usługi, bez konieczności posługiwania się gotówką. W dyskusji podniesiono problem, iż każdy taki system wiąże się ze zwiększaniem ilości pośredników między osobą pomagającą a organizacją pozarządową. Marek Deszczyński wskazał, iż prowizje pobierane przez internetowe systemy mikropłatności są bardzo małe, mając niewielkie znaczenie z punktu widzenia potencjalnego beneficjenta datku. Prowadzący spotkanie Michał Dyrda zauważył również, iż podobne do SkyCash serwisy, to jedno z rozwiązań, które w krótkim czasie mogą zdominować przyszłość płacenia za niedrogie usługi, eliminując obrót gotówką w tym obszarze. W konsekwencji systemy mikropłatności wykorzystujące Internet mobilny mogą być w niedługim czasie konkurencją do popularnej w Polsce usługi „Premium SMS”, wykorzystywanej często przez organizacje pozarządowe w akcjach charytatywnych.

 

W prezentacji Jolanty Lizak i Błażeja Piekorza omówiono różne formy wykorzystania popularnego w Polsce i na całym świecie systemu płatności internetowych Dotpay. Prowadzący prezentację wskazali, iż Dotpay rezygnując z części swojego wynagrodzenia proponuje organizacjom pozarządowym preferencyjne warunki współpracy. Ciekawe sposoby wykorzystania płatności internetowych w działalności społecznej i charytatywnej zostały zaprezentowane na przykładzie trzech współpracujących z Dotpay organizacji: Siepomaga.pl, Chcepomagac.org oraz Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

 

Po przerwie Magdalena Marczak na przykładzie Gumtree.pl, popularnego w Polsce serwisu darmowych ogłoszeń, omówiła znaczenie budowania społeczności użytkowników w rozwoju portalu. Magdalena Marczak pokazała istotę oraz korzyści wynikające z zaangażowania użytkownika w działalność strony, przedstawiła związek między funkcjami pozwalającymi użytkownikom na „interakcję społeczną”, komentowanie, proponowanie nowych funkcji w serwisie, z budowaniem „zbiorowego poczucia tożsamości/wspólnego interesu” oraz popularyzacji stron przy niskim nakładzie finansowym.

 

Na zakończenie spotkania wystąpił Jarosław Królewski, reprezentujący agencję interaktywną Eskadra Opcom, przybliżając uczestnikom perspektywy i możliwe zastosowania aplikacji internetowych (mobilnych) wykorzystujących geolokalizację. Prezentacja pozwoliła zapoznać się z trendami rozwoju Internetu w telefonach komórkowych oraz szeregiem systemów pozwalających użytkownikom informować o swoim miejscu pobytu oraz o rodzaju działania podejmowanego w określonym momencie. Statystyki wskazują coraz większą popularność Internetu mobilnego, w 2010 roku kształtującej się na poziomie 3,1 miliona użytkowników, które stanowią 15% użytkowników polskiego Internetu w ogóle. Jarosław Królewski zauważył ponadto, iż warto w związku z tym przystosować własne strony internetowe do możliwości telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych, czego koszt w wielu przypadkach jest stosunkowo niski. Omówione zostały także możliwe zastosowania geolokalizacji takie jak: rekomendacje wydarzeń w określonym obszarze, rekomendacje i ocena określonych lokalizacji, nawigacja, otrzymywanie informacji o potencjalnych zagrożeniach w określonych lokalizacjach, lokalizowanie skradzionych rzeczy lub zagubionych osób. W ramach prezentacji wskazano także przykłady różnych systemów geolokalizacyjnych takich jak: Foursquare, Facebook Places, Lokter.pl czy Traseo.pl.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z wydarzenia na stronie WWW: SocialCamp.eu/projekty.

 

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wygrać koszulki z logotypem SocialCampu oraz ufundowane przez serwis do nauki języków obcych Lingapp.com książki.

 

Wszystkim uczestnikom i prelegentom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu, zapraszamy do śledzenia informacji o nadchodzących edycjach na stronie WWW SocialCamp.eu.

 

Spotkanie zostało dofinansowane ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

 

Patronat medialny nad spotkaniem objęli: baza kursów centrumkursow.pl, magazyn Do Celu, portal studencki dlaStudenta.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, serwis Magiczny Kraków, portal Nasza Przestrzeń, portal organizacji pozarządowych NGO.pl, portal regionalny Wrota Małopolski, serwis Przedsiębiorczy Kraków.

 

mat. organizatorów

 

 

SOCIAL CAMP INFORMACJE

 

Organizatorzy SocialCampu, cyklicznych spotkań branży interaktywnej i pozarządowej, zapraszają na trzecią edycję wydarzenia do Teatru 38 w Klubie pod Jaszczurami, ul. Rynek Główny 8, Kraków, 19 kwietnia 2011, 18:00. Tym razem będziemy dyskutować o ekonomii internetu. Wstęp wolny.

Na spotkaniu omawiane będą przykłady odpowiedzialnego biznesu w internecie, pozyskiwania środków na działalność społeczną za pomocą internetu (Dotpay), metody wykorzystania internetu mobilnego (SkyCash), metody monetyzacji społeczności internetowych (Gumtree) oraz potencjał marketingowy aplikacji mobilnych wykorzystujących geolokalizację (Eskadra Opcom). Na spotkaniu zostanie przedstawiony „Raport z badań wykorzystania marketingu internetowego małopolskich organizacji pozarządowych”. W wydzielonej części będą dostępne materiały związane z problematyką spotkania. Aktualne informacje o wydarzeniu można znaleźć na stronie WWW pod adresem http://socialcamp.eu.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: baza kursów centrumkursow.pl, magazyn Do Celu, portal studencki dlaStudenta.pl, portal odpowiedzialnybiznes.pl, serwis Magiczny Kraków, portal Nasza Przestrzeń, portal organizacji pozarządowych NGO.pl, portal regionalny Wrota Małopolski, Przedsiębiorczy Kraków.

Oprawa graficzna wydarzenia: http://projekty-graficzne.com.pl/.

Spotkanie dofinansowane ze środków programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Agenda:

18:00-18:10 – Wstęp – Michał Dyrda, prowadzący.

18:10-18:35 – Raport z badań wykorzystania marketingu internetowego małopolskich organizacji pozarządowych – Maciej Chmielowski, Krakweb.pl; Fundacja Rozwoju Gmin Polskich. Raport dostępny na stronie WWW: http://socialcamp.eu/biblioteka/.

18:35-19:00 – Jak organizacje pozarządowe mogą wykorzystać aplikacje, które dają możliwość dokonywania bezpiecznych przelewów w czasie rzeczywistym przez telefon komórkowy i internetowy system transakcyjny – SkyCash.

19:00-19:25 – Prezentacja na temat różnych projektów, m.in. charytatywnych, z którymi współpracuje Dotpay, (studenckie inkubatory przedsiębiorczości, chcepomagac.org, siepomaga.pl) – Dotpay.

19:25-19:35 - Przerwa

19:35-20:00 - Prezentacja omawiająca na przykładzie Gumtree możliwości samowystarczalności ekonomicznej społeczności internetowych – Gumtree.pl.

20:00-20:25 – Potencjał biznesowy i marketingowy aplikacji mobilnych wykorzystujących geolokalizację (np. Forsquere, FB Deals, Instagram) – Jarosław Królewski, Eskadra Opcom.