LOB
dla studenta

Czy biznes potrzebuje psychologii? - Katowice

Czy biznes potrzebuje psychologii? - relacja z konferencji

 

Czy biznes potrzebuje psychologii? - Katowice

 

Projekt: Konferencja naukowa „Czy biznes potrzebuje psychologii?”

Organizator: Studenckie Koło Psychologii Organizacji

 

Miasto: Katowice

Kwota dofinansowania: 1000 zł

 

Cele projektu:

- zwrócenie uwagi studentów na zagadnienie, jakim jest odpowiedzialny biznes

- wyjaśnienie na czym polega istota CSR i jak można ją przenieść na praktyczne działania organizacji

- poszerzenie świadomości na temat CSR i psychologii w działaniu organizacji

 

Krótki opis projektu:

Dwudniowa konferencja na której podejmowane będą tematy z zakresu psychologii biznesu oraz nowych nurtów psychologii i ich wpływu na postrzeganie tej dziedziny przez osoby z nią niezwiązane. Dyskusje panelowe dotyczące etyki w psychologii biznesu oraz nowych nurtach tej nauki, o Biznesie Odpowiedzialnym Społecznie w cyklu życia organizacji. Poruszona zostanie także kwestia Employer Branding’u i jego wpływu na kształtowanie się wizerunku pracodawcy.

 

 

Kontakt