LOB
dla studenta

I Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu

Projekt: I Krakowski Festiwal Odpowiedzialnego Biznesu- I Konferencja Społecznie Odpowiedzialnego Biznesu na AGH

Organizator: Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków

 

Miasto: Kraków

Kwota dofinansowania: 900 zł

 

Cele projektu:

- promowanie idei odpowiedzialnego biznesu wśród studentów

- zwiększenie ich świadomości na temat dobrych praktyk z zakresu CSR

- zintegrowanie środowiska osób zainteresowanych zrównoważonym rozwojem oraz stworzenie platformy wymiany doświadczenia z zakresu odpowiedzialnego biznesu

 

Krótki opis projektu:

Studenci krakowskich uczelni będą mieli niepowtarzalną szansę dowiedzieć się czym w praktyce jest społeczna odpowiedzialność biznesu, a także dlaczego strategia zrównoważonego rozwoju jest coraz częściej wdrażana w polskich przedsiębiorstwach. W ramach festiwalu zorganizowane zostaną cztery konferencje, które odbędą się na Akademii Górniczo- Hutniczej, Uniwersytecie Ekonomicznym, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. W ramach każdego spotkania zostaną przeprowadzone cykle wykładów i szkoleń praktycznych z zakresu CSR

 

Kontakt