LOB
dla studenta

Kompendium wiedzy CSR...

Projekt: Kompendium wiedzy CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

 

Organizator: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Rzeszów

 

Miasto: Rzeszów

 

Kwota dofinansowania: 1 200 zł

 

Cel projektu:

 

Celem projektu jest wskazanie (obecnym jak i przyszłym) młodym przedsiębiorcą w jaki sposób mogą podwyższać swój potencjał adaptacyjny poprzez poprawę wizerunku w oczach otoczenia a także krzewienie postaw odpowiedzialnego biznesu wśród młodzieży podkarpackiej. Cel główny odwołuje się do celów podstawowych korzyści płynących z wdrożenia projektu na uczelniach Podkarpackich a mianowicie: kreowanie pozytywnego wizerunku CSR wśród młodzieży. Angażowanie młodzieży w działania projektowe CSR na Podkarpaciu poprzez aktywne spotkania warsztatowe, debatę otwartą oraz konkurs animacji o CSR. Celem realizowanego projektu jest wykreowanie CSR jako narzędzia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa.

 

Krótki opis projektu:

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone: - warsztaty wprowadzające studentów w świat CSR (11 spotkań), - debata – odpowiedzialni i nieodpowiedzialni przedsiębiorcy CSR. Debata zostanie nagrana i posłuży promocji CSR na Podkarpaciu w przyszłości. - konkurs na animacje o odpowiedzialnym biznesie wśród studentów Podkarpacia. Realizowany projekt jest kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w ramach rozwoju kompendium wiedzy o CSR na Podkarpaciu. Inicjatywa realizacji projektu jest ważnym elementem wzmacniającym CSR na Podkarpaciu. W projekcie wezmą udział przedsiębiorcy jak i zarówno młode osoby które stawiają pierwsze kroki w świecie biznesu. Podczas spotkań będziemy mieć okazję poznać świat praktyki jak i świat nowinek biznesowych wdrażających młode osoby w odpowiedzialny biznes.

 

Kontakt: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Rzeszów