LOB
dla studenta

Komunikujmy się odpowiedzialnie... - Kraków

Projekt: „Komunikujmy się odpowiedzialnie. Odpowiedzialny biznes a komunikacja wewnętrzna w organizacji”.

Organizator: Koło Naukowe MERITUM

 

Miasto: Kraków

Kwota dofinansowania: 1100 zł

 

Cele projektu:

- promowanie odpowiedzialności jako standardu w biznesie i w życiu wśród studentów

- edukowanie na temat praktyk firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i budowania klimatu sprzyjającego odpowiedzialnej komunikacji.

- przedstawienie metod wdrażania strategii CSR w poszczególnych firmach oraz korzyści wypływających z wykorzystania elementów odpowiedzialnego biznesu (ze szczególnym uwydatnieniem roli CSR wśród grupy pracowniczej) oraz znaczenia komunikacji wewnętrznej

 

Krótki opis projektu:

Konferencja jest pierwszym z cyklu wydarzeń organizowanych przez Ambasadorów CSR na trzech krakowskich uczelniach: Akademia Górniczo-Hutnicza (CSR i budownictwo), Uniwersytet Ekonomiczny (CSR i finanse ) i Uniwersytet Jagielloński (CSR i komunikacja). Bardzo ważnym elementem Konferencji będą prelekcje praktyków z firm uchodzących za liderów odpowiedzialnych praktyk. Ważnym elementem będzie debata na temat działań z zakresu CSR i komunikacji wewnętrznej w poszczególnych firmach.

 

Kontakt