LOB
dla studenta

Odpowiedzialność instytucji finansowych

Projekt: Odpowiedzialność instytucji finansowych

 

Organizator: Koło Naukowe Prawa Bankowego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego KNPB WPiA UW

 

Miasto: Warszawa

 

Kwota dofinansowania: 1 000 zł

 

Cel projektu:

 

Przedstawienie zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością, odpowiedzialnym inwestowaniem, dobrymi praktykami i ładem korporacyjnym, które pozwolą na zauważenie niedostrzeganych dotąd aspektów działalności instytucji finansowych.

 

Krótki opis projektu:

 

Pierwsza część to cykl spotkań warsztatowych i konserwatoryjnych, poprowadzonych przez zaproszonych gości. Podejmowane tematy będą dotyczyły zagadnień społecznej odpowiedzialności, odpowiedzialnego inwestowania, dobrych praktyk oraz ładu korporacyjnego. Udział będzie bezpłatny po zarejestrowaniu.

Następnie, zostanie zorganizowany konkurs na najlepszą pracę pisemną o tematyce odpowiedzialności instytucji finansowych. Konkurs będzie miał formułę otwartą, co oznacza, że będą przyjmowane zgłoszenia nie tylko uczestników warsztatów ale również wszystkich innych, zainteresowanych tematyką.

Zwycięzcy, prócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, otrzymają możliwość wygłoszenia swoich referatów na konferencji, stanowiącej ostatnią, podsumowującą część projektu.

Po konferencji zostanie wydana publikacja zawierająca przedstawione referaty, będzie ona dostępna dla wszystkich zaintersowanych w Katalogu Bibliotek Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej:

 

Odpowiedzialność instytucji finansowych – warto grać fair!

Szkolenie z Odpowiedzialnego Biznesu

Szkolenie o Respect Index na UW w Warszawie

Relacje pomiędzy dostawami systemów informatycznych a bankami – rodzaje umów i styl negocjacji

Kontakt: Monika Kamińska