LOB
dla studenta

Relacja z wydarzenia

Celem projektu "Odpowiedzialność instytucji finansowych" było przedstawienie zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz w dalszej kolejności, zbudowanie postawy wspierający zrównoważony rozwój sektora finansowego. Projekt został zrealizowany pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusza Tomaszewskiego, Ministra Gospodarki oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

 

W ramach projektu odbyły się następujące spotkania:

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu? Spotkanie z Magdaleną Andrejczuk, LOB, 19 października 2011 r.

Zyski w zgodzie z etyką, Spotkanie z Magdaleną Kozieł, TFI SKOK S.A., 22 listopada 2011 r.

Respect Index jako bodziec do odpowiedzialnego inwestowania, Spotkanie z Izabelą Grygoruk, Deloitte, 11 stycznia 2012 r.

Relacje pomiędzy dostawcami systemów informatycznych a bankami, Spotkanie z dr Eligiuszem Krześniakiem, Partnerem Squire Sanders Święcicki Krześniak i Prezesem Królewskiego Klubu

Źródło: materiały organizatorów